Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1F01 - ԱԿՈւՄԲԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՕՐԸ

Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի “Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի” ամբիոնին կից “Օլիմպիական ինֆորմատիկայի” ակումբի հիմնադրման օրը համարվում է յուրաքանչյուր տարվա 255-րդ օրը (ընդ որում հունվարի մեկը համարվում է զրոյական օր):

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը կամայական տարվա համար կորոշի ակումբի ծննդյան օրը հետևյալ տեսքով DD/MM/YYYY, որտեղ DD-ն օրն է, MM-ը ամսվա համարը (01-հունվար, 02-փետրվար, ..., 12-դեկտեմբեր), իսկ YYYY–ը տարին:     

Հիշեցնենք, որ նահանջ համարվում է`

  • այն տարին, որի համարը բաժանվում է 400-ի,
  • այն տարին, որի համարը բաժանվում է 4-ի, բայց չի բաժանվում 100-ի:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է n ամբողջ թիվը տարվա համարը (1 ≤ n ≤ 9999):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը DD/MM/YYYY տեսքով:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2000

12/09/2000

2

2009

13/09/2009


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, եզրափակիչ

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.