Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H_8 - ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ԹՎԱՆՇԱՆԸ


  Գրել ծրագիր, որը կարտածի ab թվի վերջին թվանշանը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված են երկու ամբողջ թիվ՝ a և b (1≤a,b≤104):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել ab թվի վերջին թվանշանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2 2

4

2

3 7

7


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 1

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.