Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H_5 - ԹԵԼԸ ՇՐՋԱՆԱԳԾԻ ՎՐԱ

  Դուք ունեք թել և մկրատ…

  Դուք կտրատում եք թելը և ստացված կտորներից պատրաստում շրջանագծեր…

  R շառավղով քանի շրջանագիծ կարող եք ստանալ L երկարությամբ թելից:   

Մուտքայինտվյալներ

  Մուտքում գրված են R և L իրական թվերը (0<R,L<100001):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել շրջանագծերի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3 30

1

2

7 42

0


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 1

թաքցնել մեկնաբանությունները
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.