Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H_3 - ԸՆԴԳԾՎԱԾ ԹՎԵՐ


  Մեկից մինչև n թվերը գրված են գրատախտակի վրա: Արթուրը նախ ընդգծեց այն թվերը որոնք բաժանվում են 2-ի, ապա 3-ի բաժանվողները և վերջում 4-ի բաժանվողները:

  Քանի թիվ ընդգծվեց Արթուրի կողմից ճիշտ երկու անգամ:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 106):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել այն թվերի քանակը, որոնք ընդգծված են ճիշտ երկու անգամ:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

21

6

2

1000

250


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 1

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.