Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H_2 - ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ

  Շիրակի մարզում կա n գյուղ: Նրանց միջև ճանապարհի առկայությունը տրված է աղյուսակի տեսքով:

  Գտնել այդ ճանապարհների քանակը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է n բնական թիվը (0 < n < 100): Հաջորդ n տողերում գրված է n թիվ: Ընդ որում եթե քառակուսային աղյուսակի (i, j) դիրքում գրված է 1, ապա i և j գյուղերը միացված են ճանապարհով, եթե 0՝ ոչ:  

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել ճանապարհների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

5
0 1 0 0 0
1 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0

3

2

3
0 1 1
1 0 1
1 1 0

3


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 1

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.