Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H_1 - ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐ-1

 Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ.մաթ ֆակուլտետի լսարանները համարակալված են n-ից m համարներով:

  Այդ համարների գրության ժամանակ քանի՞ անգամ է օգտագործվել հինգ թվանշանը:

Մուտքային տվյալներ

  Տրված են երկու ամբողջ թիվ n և m (1 ≤ n ≤ m ≤ 106):

Ելքային տվյալներ

  Արտածել օգտագործված հինգերի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 24

2

2

5 55

12


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 1

թաքցնել մեկնաբանությունները
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.