Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H36 - ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՆԵՐ

  Տրված է մետաղադրամներով պարկ: Առաջին պարկում կա մեկ մետաղադրամ: Երկրորդ պարկում կա երկու մետաղադրամ, և այլն, k համարի պարկում k մետաղադրամ: Ամեն քայլում թույլատրվում է ցանկացած m պարկերից ամեն մեկից հանել s մետաղադրամ: (Յուրաքանչյուր քայլին m-ը և s-ը կարող են փոփոխվել):

  Գրել ծրագիր, պարզելու համար, թե ամենաքիչը քանի քայլ պետք է կատարել պարկերում մետաղադրամների քանակները հավասարեցնելու համար:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է մեկ ամբողջ թիվ պարկերի քանակը n (1 ≤ n ≤ 106):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել մի թիվ մինիմալ քայլերի քանակը, որոնց միջոցով կարելի է մետաղադրամներ հանել այնպես, որ արդյունքում  յուրաքանչյուր պարկում մնա ճիշտ մեկ մետաղադրամ:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3

2

2

2

1


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-25
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.