Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H35 - ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐ-3

  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ.մաթ ֆակուլտետի լսարանները համարակալված են n-ից m համարներով: Այդ համարների գրության ժամանակ քանի անգամ է օգտագործվել թվանշաններից յուրաքանչյուրը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված են երկու բնական թիվ՝ n և m (1 ≤ n ≤ m ≤ 106):

Ելքային տվյալներ

  Միևնույն տողի վրա, պետք է արտածել օգտագործված թվանշաններից յուրաքանչյուրի քանակը բաժանված բացատանիշերով:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 9

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

15 35

2 7 12 8 2 3 2 2 2 2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-25
Ժամանակի սահմանափակումը.0.107s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.C CSHARP C++ 4.3.2 CPP C99 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON PYTHON3 RUBY
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 3

թաքցնել մեկնաբանությունները
2018-05-03 09:10:27
ha
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.