Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H34 - ՖԱԿՏՈՐԻԱԼ

  Գրել ծրագիր, որը տրված n և m բնական թվերի համար կարտածի հետևյալ արտահայտության արժեքը՝ n! mod m:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված են երկու բնական թիվ՝ n և m (1 ≤ n,m ≤ 104):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել n! mod m արտահայտության արժեքը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

10 13

6

2

5 10

0


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-24
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 3

թաքցնել մեկնաբանությունները
2016-10-04 19:04:12


Վերջին խմբագրածը. 2016-10-05 22:33:32
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.