Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H33 - ՃԱԳԱՐՆԵՐԸ ՎԱՆԴԱԿՆԵՐՈւՄ

  Ձեզ երևի հայտնի է այսպես կոչված Դիրիխլեի սկզբունքը, որը ձևակերպվում է հետևյալ կերպ.

  Ենթադրենք, որ որոշ քանակությամբ ճագարների հավասարաչափ նստեցրել են վանդակների մեջ: Եթե ճագարների թիվն ավելի մեծ է քան վանդակներինը, ապա վանդակներից գոնե մեկում կլինի մեկից ավելի ճագար:

  Քննարկենք այս դասական մաթեմատիկական փաստի ավելի ընդհանրացված դեպքը: Կա n վանդակ և m ճագար, որոնց նստեցրել են այդ վանդակներում: Պահանջվում է որոշել, թե ամենաշատը քանի՞ ճագար կարող է նստած լինել միևնույն վանդակում:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում գրված է երկու բնական թիվ՝ n և m (1 ≤ n,m ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2 3

2

2

17 1700

100


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-24
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.