Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H32 - ՀԱՋՈՂԱԿ ՏՈՄՍ-2

  Տոմս կանվանենք  երկարությամբ թվերի հաջորդականությունը: A տոմսն անվանվում է հաջողակ, եթե գոյություն ունի  (1 ≤ k < n) թիվ այնպիսին, որ a0+...+ak=ak+1+...+an: Ընդ որում k թիվը կոչվում է հաջողության սահման:

  Ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որը տրված տոմսի համար կգտնի ամենափոքր հաջողության սահմանը, եթե այն գոյություն ունի:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում գրված է A տոմսի երկարությունը՝  n բնական թիվը (2 ≤ n ≤ 104): Երկրորդ տողը պարունակում է a1, a2, . . . ,an  (0 ≤ ai ≤ 9)  թվերը բացատներով բաժանված:

Ելքային տվյալներ

  Եթե տոմսը հաջողակ է, ապա պետք է արտածել այդ տոմսի ամենափոքր հաջողության սահմանը, հակառակ դեպքում՝ -1:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4
3 2 1 6

3


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-24
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 3

թաքցնել մեկնաբանությունները
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.