Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H28 - ՄՈՇԻ ՀԱՎԱՔՈւՄ

  Կարելիայի ագրարային տնտեսություններից մեկում աճեցնում են մոշ: Այն աճում է կլոր հողամասի վրա, ընդ որում թփերը աճեցրած են միայն շրջանագծով: Այս կերպ ամեն թուփ ունի երկու հարևան թուփ: Հողամասում ընդհանուր առմամբ աճում է n թուփ:

  Այդ թփերն ունեն տարբեր բերքատվություն, այդ պատճառով հավաքելու ժամանակ դրանց վրա աճել են տարբեր քանակությամբ հատապտուղներ i-երորդ թփի վրա աճել է ai հատապտուղ:

  Այդ ագրարային տնտեսությունում ներմուծված է մոշի հավաքման ավտոմատացված համակարգ: Այդ համակարգը բաղկացած է HARVEST անունով ռոբոտից, որը ղեկավարում է մի քանի հավաքող մոդուլների աշխատանքը: Յուրաքանչյուր հավաքող մոդուլը, գտնվելով որևիցե թփի առաջ, միանգամից հավաքում է այդ և հարևան երկու թփերի մոշերը:

  Ձեզնից պահանջվում է գրել ծրագիր, որը կգտնի մոշի առավելագույն քանակությունը, որը կարող է հավաքել հավաքող մոդուլը միանգամից գտնվելով որևէ թփի դիմաց:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է թփերի քանակը մեկ ամբողջ թիվ n (3≤n≤1000) : Երկրորդ տողը պարունակում է  ամբողջ դրական թվեր a1, a2, ..., an համապատասխան թփի վրա աճող մոշի քանակությունը, ai-երը չեն գերազանցում 1000-ը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4

1 2 3 4

9

2

3

1 2 3

6


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-23
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 2

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.