Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H26 - ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐ-2

  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ.մաթ ֆակուլտետի լսարանները համարակալված են n-ից m համարներով:

  Այդ համարների գրության ժամանակ քանի անգամ է օգտագործվել տրված k թվանշանը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում գրված են երկու ամբողջ թիվ n և m (1 ≤ n ≤ m ≤ 106), իսկ երկրորդ տողում k թիվը (0 ≤ k ≤ 9):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել օգտագործված k թվանշանի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 24

7

2

2

5 55

5

12


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-23
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 2

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.