Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010H21 - K-ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ ԹՎԵՐ

  X թվի շրջում կանվանենք այն թիվը, որի մեջ  X թվի բոլոր թվանշանները գրված են հակառակ կարգով: Օրինակ 6372 թվի շրջումը 2736 թիվն է, իսկ 7800 թվինը 87 թիվը:

  k-զարմանահրաշ թիվ կանվանենք այն բնական թիվը, որը գումարելով իր իսկ շրջման հետ կստանանք k :

  Օրինակ 222 թիվը ունի երկու k-զարմանհրաշ թիվ 111 և 210, իսկ 1050-ը իննը k-զարմանհրաշ թիվ 129, 228, 527, 426, 525, 624, 723, 822, 921:

  Անհրաժեշտ է գրել ծրագիր, որը տրված k-ի համար կգտնի k-զարմանահրաշ թվերի քանակը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է k ամբողջ թիվը (1 ≤ k ≤ 106):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել k-զարմանհրաշ թվերի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

222

2

2

1050

9


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-23
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, հեռակա 2

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.