Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010F5 - ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ԱՂՅՈւՍԱԿ-1

  Արսենը որոշեց իր սենյակում ունենալ n x m չափի բազմապատկման աղյուսակ: Աղյուսակը կազմելիս միտք հղացավ պարզել, թե իր նոր աղյուսակում քանի՞ անգամ կհանդիպեն 0-ից 9-ը թվանշանները: Օգնեք Արսենին ստանալու իր հարցի պատասխանը, գիտենալով, որ աղյուսակի i-րդ տողի և j-րդ սյան հատման տեղում գրված է i x j թիվը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում գրված են երկու բնական թվեր՝ n և m (1 ≤ n,m ≤ 103):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է բաղկացած լինի 10 տողից, որի i–րդ տողում պետք է գրել (i-1) թվանշանը քանի անգամ է հանդիպել բազմապատկման աղյուսակում:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

10 10

28

24

27

15

23

15

17

8

15

6


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-30
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, եզրափակի&

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.