Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010F4 - ԿՐԿԵՍ, ԿՐԿԵՍ, ԿՐԿԵՍ

  Կրկեսի լարախաղացը, հանդես գալով նոր ծրագրով, կատարում է եռանկյունաձև անցում ձգված լարերի վրայով: Քանի որ այս համարը շատ է դուր գալիս հանդիսատեսին, ուստի որոշվում է երկարացնել նրա տևողությունը: Դա կատարվում է երթուղի կազմող եռանկյան պարագիծը մեծացնելով:

  Որոշել լարի ընդհանուր երկարությունը, եթե տրված է լարերի ամրացման n սյուների հնարավոր դասավորությունը:

Մուտքային տվյալներ 

  Մուտքի առաջին տողում գրված է n բնական թիվը (3 ≤ n ≤ 100) սյուների հնարավոր քանակը կրկեսում, իսկ հաջորդ n տողերը պարունակում են այդ սյունի կոորդինատները: Կոորդինատները ամբողջ են և չեն գերազանցում 1000-ը:

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը 10-2 մոտավորությամբ:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

6
0 -2
-4 4
6 8
8 -4
6 -10
-2 -8

45.97

 

 

2

3
-6 -6
-10 -2
6 4

38.37

 

 


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-30
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, եզրափակի&

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.