Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

M2010F0 - ՔԱՌԱԿՈՒՍԻՆ ԵՎ ԿԵՏԵՐԸ

  Քանի ամբողջ կոորդինատով կետ կարող է ծածկել n կողմով քառակուսին:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքը պարունակում է n բնական թիվը՝ քառակուսու կողմը (1 ≤ n ≤ 104):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել կետերի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1

4

2

2

9


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-30
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Մարզային 2010, եզրափակի&

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.