Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

LINA0015 - ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՑՈւՅՑ-2

   Օրվա սկզբից անցել է n վայրկյան:

   Պահանջվում է պարզել, թե քանի՞ ժամ, րոպե և վայրկյան է ցույց տալիս էլեկտրոնային ժամացույցը:  

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է ամբողջ թիվ, որը չի գերազանցում 106-ը:

Ելքային տվյալներ

   Ելքում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը, օրինակում տրված տեսքով:

Օրինակներ.

N

stdin

stdout

1

3602

1:00:02

2

129700

12:01:40


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-06-23
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Informatics.mccme.ru-2948

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.