Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

LINA0011 - ՇՐՋԱՆ

   Գրել ծրագիր, որը կհաշվի շրջանի մակերեսը և շրջանագծի երկարությունը, եթե տրված է շրջանի շառավիղը:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված է բնական թիվ՝ շրջանի շառավիղը, որը չի գերազանցում 100-ը:

Ելքային տվյալներ

   Ելքի երկու տարբեր տողերում, ստորակետից հետո երեք նիշի ճշտությամբ պետք է արտածել շրջանի մակերեսը և շրջանագծի երկարությունը:

Օրինակ.

N

stdin

stdout

1

5

78.540
31.416

Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-06-23
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Informatics.mccme.ru-112146

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.