Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

LINA0010 - ԼՈւՍԱԿԻՐ

   Ձեզ երևի հայտնի է, որ լուսակրի լույսերը վառվում են հետևյալ հերթականությամբ.

կարմիր – դեղին – կանաչ – դեղին – կարմիր –դեղին – կանաչ - . . .

   Գրել ծրագիր, որը կոորոշի թե քանի անգամ են վառվել լուսակրի կարմիր ու դեղին լույսերը, եթե հայտնի է որ լուսակրի կանաչ լույսը վառվել է n անգամ:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված է n  (1≤ n ≤ 100) բնական թիվը, որը ցույց է տալիս թե քանի անգամ է վառվել լուսակրի կանաչ լույսը:

Ելքային տվյալներ

   Ելքի միակ տողում պետք է արտածել կարմիր և դեղին լույսերի քանակները, մեկը մյուսից անջատված բացատանիշով: 

Օրինակ.

N

stdin

stdout

1

2

2 3


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-06-23
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Informatics.mccme.ru-1097

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.