Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GYM1142 - ՈւՍԽ: ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ-442

N

stdin

stdout

1

5

5 0 0 0 5
4 0 0 0 4
3 0 0 0 3
2 0 0 0 2
1 0 0 0 1

Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2017-01-04
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.DOC ASM64 MAWK BC NCSHARP COFFEE DART FORTH JULIA KTLN OCT PROLOG R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Աղբյուրը.ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.