Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GYM0249 - ՈւՍԽ: ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԻ ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐ-24

   Արտածել տրված n բնական թվի զույգ թվանշանները հակառակ կարգով՝ առանձին տողերում:

Մուտքային տվյալներ.

   Մուտքում տրված է բնական թիվ, որը չի գերազանցում 1018-ը:

Ելքային տվյալներ.

   Ելքում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակ.

N

stdin

stdout

1

12345

4
2

Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2016-10-16
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.