Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GYM0190 - ՈւՍԽ: ԶՈւՅԳ ԵՎ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ-25

   Արտածել տրված n բնական թվին հաջորդող երեք կենտ թվերը:

Մուտքային տվյալներ.

   Մուտքում տրված է n բնական թիվը, որը չի գերազանցում 1018-ը:

Ելքային տվյալներ.

   Ելքում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ.

N

stdin

stdout

1

6

7 9 11

2

5

7 9 11


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2016-09-27
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.