Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GSPI75_5 - ԹՎԱՆՇԱՆՆԵՐ-ԲԱԺԱՆԱՐԱՐՆԵՐ

  Գրել ծրագիր, որը կհաշվի, թե թիվը իր քանի թվանշանների վրա է բաժանվում առանց մնացորդի:

Մուտքային տվյալներ

  Տրված է մեկ բնական թիվ n (1≤n≤109):

Ելքային տվյալներ

  Արտածել n -ի թվանշան-բաժանարարների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

661232

3

2

220000

2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-05
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.ԳՊՄԻ, ներբուհական, 2009

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.