Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GSPI75_4 - ՀԱՋՈՂԱԿ ՏՈՄՍ-1

  Տոմս կանվանենք այն թվերի հաջորդականությունը, որի երկարությունը 2n է: A տոմսը կոչվում է հաջողակ, եթե այն բավարարում է հետևյալ կետերից որևէ մեկին.

  • առաջին կեսի թվերի գումարը հավասար է երկրորդ կեսի թվերի գումարին,
  • կենտ տեղերում գտնվող թվերի գումարը հավասար է զույգ տեղերում գտնվող թվերի գումարին,
  • տոմսի զույգ թվերի գումարը հավասար է կենտ թվերի գումարին:

  Ձեր խնդիրն է պարզել տոմսը հաջողակ է, թե ոչ:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքային տվյալների առաջին տողը պարունակում է n բնական թիվը (1≤n≤5000): Երկրորդ տողը պարունակում է բացատներով բաժանված a1, a2, . . . ,a2n  (0≤ai≤9) թվերը:

Ելքային տվյալներ 

  Արտածել YES, եթե տոմսը հաջողակ է և NO հակառակ դեպքում:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3
2 1 1 1 1 2

YES

2

3
2 1 1 1 1 3

NO


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-05
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.ԳՊՄԻ, ներբուհական, 2009

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.