Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GSPI75_2 - ՕՐԱՑՈւՅՑ

  Շաբաթվա օրերը համարակալված են հետևյալ կերպ. 1-երկուշաբթի, 2-երեքշաբթի, …, 6-շաբաթ,  7-կիրակի:

  Գրել ծրագիր, որը կորոշի, թե տարվա k-երորդ օրը շաբաթվա ի՞նչ օր է, եթե հայտնի է, որ այդ տարվա հունվարի 1-ը եղել է n համարով շաբաթվա օր:

Մուտքային տվյալներ

  Տրված է երկու թիվ‘  k (0< k <366) և n (0< n <8):

Ելքային տվյալներ

  Անհրաժեշտ է արտածել մեկ ամբողջ թիվ k-երորդ օրվա համարը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

5 4

1

2

6 1

6


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-07-04
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.ԳՊՄԻ, ներբուհական, 2009

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.