Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GM13P6 - ԳՆԱՑՔ

   Գնացքում կան չորս տեսակի վագոններ՝ փոստային, բեռնատար, ուղևորատար վագոններ և շարժական ռեստորաններ: Գնացքը ձևավորելիս վագոնները պետք է զուգորդվեն՝ բավարարելով հետևյալ կանոններին.
  • Փոստային վագոնները կարող են միանալ միայն շարժիչին, այսինքն լինել գնացքի սկզբում կամ կարող են միանալ մեկ այլ փոստային վագոնի: Նշենք, որ կարող են լինել երկուսից ոչ ավել փոստային վագոններ և վերջիններս կարող են իսպառ բացակայել:
  • Շարժական ռեստորանները պետք է լինեն երկու ուղևորատարների միջև, վերջիններիս քանակն անսահմանփակ է, բայց նրանք կարող բացակայել:
  • Առնվազն մեկ ուղևորատար վագոն պետք է գոյություն ունենա գնացքում: Այս տեսակի վագոնների թիվը անսահմանափակ է:
  • Բեռնատար վագոնները պետք է լինեն գնացքի վերջում և կցված մեկը մյուսի հետևից: Բեռնատար վագոնների թիվը չպետք է գերազանցի 3-ը, նրանք կարող են ընդհանրապես չլինել:

   Անհրաժեշտ է միացնել n վագոններ: Գրել ծրագիր, որը կհաշվի թե քանի՞ եղանակով է դա հնարավոր կատարել:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի միակ տողում տրված է n (1≤n≤40) բնական թիվը:

Ելքային տվյալներ

  Միակ տողում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը

Օրինակներ՝

N

stdin

stdout

1

1

1

2

2

3


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-10-29
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Գյումրի 2013

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.