Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GM13P5 - ԳԵՂԵՑԻԿ ԱՂՅՈւՍԱԿ

  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնին կից գործող «Օլիմպիական ինֆորմատիկա» ակումբը 2013թ. սեպտեմբերի 13-ին նշեց իր հիմնադրման չորս տարին:

  Ներկայացնելով ակումբի գործունեության ամփոփ հաշվետվությունը՝ ակումբի նախագահը նշեց, որ ակումբն ունի 200-ից ավելի անդամ, որոնք ակտիվորեն մասնակցում են ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային տարբեր մրցույթների:

  Ունենալով բոլոր մրցույթների վիճակագրությունը՝ ակումբի նախագահն ունի տեղեկատվություն այն մասին, թե ակումբի յուրաքանչյուր անդամ քանի խնդիր է լուծել այդ մրցույթների ժամանակ:

  Վիճակագրության հիման վրա «Օլիմպիական ինֆորմատիկայի» ակումբում ստեղծված է արդյունքների աղյուսակ, որտեղ տրված է ակումբի յուրաքանչյուր անդամի լուծած խնդիրների քանակը՝ դասավորված նվազման կարգով: Ստեղծված աղյուսակը կանվանենք արդյունքների գեղեցիկ աղյուսակ, եթե ակումբի յուրաքանչյուր անդամի լուծած խնդիրների քանակը զրո է կամ հանդիսանում է բոլոր մրցույթների ժամանակ առաջարկած խնդիրների ընդհանուր քանակի բաժանարար: 

  Հերթական մրցույթին մասնակցելիս երբ ակումբի որևէ անդամ լուծում է հերթական խնդիրը, ապա աղյուսակում նրա լուծած խնդիրների քանակն ավելանում է մեկով: Ընդ որում ակումբի ոչ մի անդամ չի կարող միաժամանակ լուծել մեկից ավելի խնդիր կամ ժամանակի նույն պահին ակումբի երկու անդամ չեն կարող որևէ խնդիր լուծել:

   Հերթական մրցույթից առաջ ակումբի նախագահը ցանկանում է իմանալ. այդ մրցույթի ժամանակ ակումբի բոլոր անդամները միասին քանի՞ խնդիր պետք է լուծեն, որ արդյունքների աղյուսակը, յուրաքանչյուր լուծված խնդրից հետո նորից լինի արդյունքների գեղեցիկ աղյուսակ:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում տրված են n (1≤n≤100) և m (1≤m≤) բնական թվերը, որտեղ n-ը ակումբի անդամների քանակն է, իսկ m-ը՝ մրցույթների ժամանակ առաջարկված խնդիրների քանակը: Երկրորդ տողում տրված են նվազման կարգով դասավորված n հատ ամբողջ թվեր՝ ակումբի անդամների լուծած խնդիրների քանակը: Ընդ որում լուծված խնդիրների քանակը կամ զրո է կամ էլ հանդիսանում է m –ի բաժանարար:

Ելքային տվյալներ

  Միակ տողում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ՝

N

stdin

stdout

1

2 42

7 6

1

2

7 12

12 6 4 3 3 1 0

9

Դիտողություն: Երկրորդ օրինակում 4, 5 տեղերում գտնվող անդամները պետք է լուծեն մեկական խնդիր, 6-րդը՝ երեք, իսկ 7-րդը՝ չորս: Արդյունքում խնդրի պատասխանը կլինի՝ 9: 


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-10-29
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Գյումրի 2013

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.