Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GM13P2 - ԽԱՂ ԹՎԵՐԻ ՀԵՏ

Գրատախտակին գրված են n հատ ոչ բացասական ամբողջ թվեր: Խաղի մասնակիցն ընտրում է կամայական երկու թիվ և կատարում  հետևյալ քայլերից մեկը.
  • եթե ընտրված թվերն իրար հավասար են, ապա դրանցից մեկը ջնջվում է գրատախտակից
  • եթե ընտրված թվերը տարբեր են, ապա փոքրագույնը թողնում ենք նույնը, որից հետո մեծագույնը ջնջվում է և փոխարենը գրվում է այդ երկու թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը:

Խաղը շարունակվում է այնքան, մինչև գրատախտակին կմնա մեկ թիվ:

Ձեր խնդիրն է գտնել այն թիվը, որը կմնա գրատախտակին խաղի վերջում:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում տրված է n (2≤n≤100) բնական թիվը: Երկրորդ տողում տրված են n ոչ բացասական ամբողջ թվեր, որոնք մեկը մյուսից անջատված են բացատանիշերով և չեն գերազանցում 30000-ը:

Ելքային տվյալներ

  Միակ տողում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ՝

N

stdin

stdout

1

3
24 8 20

4

2

4
0 2 4 8

2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-10-29
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Գյումրի 2013

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.