Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GM13P1 - ԳԵՂԵՑԻԿ ԹՎԻ ԱՍՏԻՃԱՆ

  Բնական թիվը կանվանենք գեղեցիկ, եթե նրա առաջին և վերջին թվանշանները մեկեր են, իսկ այդ երկու մեկերի միջև գրված են տրված քանակով զրոներ:

  Պահանջվում է գրել ծրագիրը, որը տրված գեղեցիկ թիվը կբարձրացնի k–րդ աստիճան:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի միակ տողում տրված են n (0≤n≤1000) և k (0≤k≤8) ամբողջ թվերը, որտեղ n–ը գեղեցիկ թվի զրոների քանակն է, իսկ k–ն՝ այն աստիճանը, որն անհրաժեշտ է բարձրացնել այդ գեղեցիկ թիվը:

Ելքային տվյալներ

  Միակ տողում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ՝

N

stdin

stdout

1

1 0

1

2

0 8

214358881

Դիտողություն: Երկրորդ օրինակում,  պետք է հասկանալ ոչ թե 1-ի ութ աստիճան, այլ 11-ի:


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-10-29
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Գյումրի 2013

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.