Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GM12P3 - ՀԱՎԱՍԱՐ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐՆԵՐ

M բնական թիվը N-ի համար կանվանենք հավասար բաժանարար, եթե N-ը M-ի բաժանելիս ստացված քանորդն ու մնացորդն իրար հավասար են՝ N div M=N mod M:

Կամայական բնական թիվ ունի վերջավոր քանակի հավասար բաժանարարներ, այդ քանակը կանվանենք տրված թվի բնութագրիչ:

Պահանջվում է հաշվել տրված  միջակայքի բոլոր թվերի բնութագրիչների գումարը::

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի միակ տողում տրված են A, B (1 ≤ A ≤ B ≤ 109) բնական թվերը:

Ելքային տվյալներ

  Միակ տողում արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ՝

N

stdin

stdout

1

20 100

202

2

1 2

0


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-10-29
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Գյումրի 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.