Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

GM11P1 - ՈւՂՏԵՐԸ

Վասյան շատ է սիրում ուղտ նկարել մեկ սապատանի, երկսապատանի, երեք սապատանի և այլն: Ուղտերին նա նկարում է կոորդինատական հարթության կետերը միացնելով: Հիմա նա նկարում է t - սապատավոր ուղտերի պատկերելով նրանց հարթության վրա բեկյալների միջոցով: Յուրաքանչյուր բեկյալ կազմված է n գագաթներից, որոնք ունեն հետևյալ կոորդինատները (x1, y1), (x2, y2), ... , (xn, yn): Առաջին գագաթն ունի x1=1 կոորդինատը, երկրորդը x2=2 և այլն:  կոորդինատները կարող են ունենալ ցանկացած արժեք, բայց պետք է բավարարեն հետևյալ պայմաններին`

  • պետք է գոյություն ունենա ճիշտ t սապատ, այսինքն այնպիսի j (2≤j≤n-1) ինդեքսներ,  որ yj-1<yj>yj+1,
  • պետք է գոյություն ունենա ճիշտ t -1 այնպիսի j  (2≤j≤n-1) ինդեքսով, որ yj-1>yj<yj+1,
  • բեկյալի ոչ մի հատված չպետք է լինի զուգահեռ Ox առանցքին,
  • բոլոր yi-երը 1-ից 4 ամբողջ թվեր են:

t - սապատավոր ուղտերով նկարների հավաքածուի համար Վասյան ուզում է գնել նոթատետր, բայց չգիտի, թե իրեն քանի էջ հարկավոր կլինի:

Դուրս բերել t-սապատավոր ուղտերին պատկերելու համար տարբեր բեկյալների քանակը տրված n թվի համար:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի միակ տողը պարունակում է n և t ամբողջ թվերի զույգը (3≤n≤20, 1≤t≤10) :

Ելքային տվյալներ

  Գրել t-սապատավոր ուղտերի որոնելի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

6 1

6

2

4 2

0

Ծանոթություն. Առաջին թեստում վեց ուղտերի y կոորդինատների հաջորդականություններն են 123421, 123431, 123432,124321,134321 և 234321 (յուրաքանչյուր թիվ համապատասխանում է yi -ի մեկ արժեքին):


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-29
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Գյումրի 2011

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.