Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

EASY0214 - ՍԿՍՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ-214

   Գրել տրամաբանական արտահայտություն, որը կընդունի TRUE արժեք, եթե տրված բնական թվի վերջին թվանշանը հավասար է մեկի և FALSE՝ հակառակ դեպքում:

Օրինակներ՝

stdin

stdout

1

11

TRUE

2

10

FALSE

 


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2014-07-02
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Հ. Հ. Ա.

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.