Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

ARXIM007 - ԲԱՂԱՁԱՅՆ ՊՈԼԻՆԴՐՈՄ

   Վերցնում ենք կամայական բառ և փոխում ենք տեղերով նրա առաջին և վերջին բաղաձայները, հետո երկրորդ և նախավերջին բաղաձայները և այդպես շարունակ: Եթե դրանից հետո մենք ստանում ենք սկզբնական բառը, ապա այդպիսի բառը կանվանենք բաղաձայն պոլինդրոմ: Օրինակ sos, rare, rotor, gog, karaoke բառերը հանդիսանում են բաղաձայն պոլինդրոմներ: 

   Պետք է գրել ծրագիր, որը տրված բառի համար կպարզի այն բաղաձայն պոլինդրոմ է, թե՞ ոչ:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված է մեկ բառ, որը պետք է գրված լինի լատինական տառերով, որոնց քանակը չպետք է գերազանցի 20-ը:

Ելքային տվյալներ

   Ելքում պետք է արտածել YES, եթե բառը բաղաձայն պոլինդրոմ է և  NO՝ հակառակ դեպքում:

Օրինակներ՝

N

stdin

stdout

1

Tennete

YES

2

Karaoke

YES

3

Disk

NO


Պատրաստեց՝ Թամարա Հովհաննիսյանը:


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2014-03-12
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Արքիմեդի մրցամարտ 2007.G

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.