Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH021 - ՑԱՆԿԱՊԱՏ IOI ՄՈԼՈՐԱԿՈւՄ

   IOI-ի մոլորակի ղեկավարությունը որոշում է ցանկապատել մոլորակի հաղթանակի պուրակը: Ցանկապատը պետք է ունենա 4 միավոր բարձրություն, իսկ երկարությունը պետք է լինի  միավոր: Սակայն պարզվեց, որ մոլորակում առկա են միայն 1x2 միավոր ունեցող անսահմանափակ քանակի փայտյա տախտակներ:

   Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը կհաշվի n երկարություն ունեցող ցանկապատի կառուցման համար անհրաժեշտ բոլոր եղանակների քանակը:

   Օրինակ, n=2 դեպքում ցանկապատի կառուցման եղանակները հինգն են.

Մուտքային տվյալներ 

   Մուտքում տրված է n բնական թիվը (1≤n≤20):

Ելքային տվյալներ         

   Ելքում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2

5

2

3

11


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2014

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.