Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH018 - ԸՆՏԱՆԻՔ

   Հայտնի է, որ հայրը որդուց մեծ է N տարով, իսկ որդին հորից երիտասարդ է M անգամ:

   Պետք է պարզել որդու և հոր տարիքները:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված են երկու բնական թվեր՝ N, M (1 ≤ N, M ≤10000):

Ելքային տվյալներ 

   Ելքում պետք է արտածել երկու բնական թիվ՝ հոր և որդու տարիքները, մեկը մյուսից անջատելով բացատանիշերով:

Օրինակներ

stdin

Stdout

1

1 2

2 1

2

20 5

25 5


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2014

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.