Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH017 - ԿԵՏԵՐ ԵՎ ՈւՂՂԱՆԿՅՈւՆՆԵՐ

   Հարթության վրա ներմուծենք ուղղանկյուն դեկարտյան կոորդինատական համակարգ և դիտարկենք ուղղանկյուն, որի մի անկյունը գտնվում է կոորդինատների սկզբնակետում, իսկ դրա հանդիպակաց անկյունը՝ (W, H) կետում: Դիտարկենք երկրորդ ուղղանկյունը, որը գտնվում է առաջինի ներսում (ներառման խիստ իմաստով) և որի գագաթներն ունեն ամբողջ կոորդինատներ: Երկրորդ ուղղանկյան լայնությունը նշանակենք w, իսկ բարձրությունը՝ h: Երկու ուղղանկյունների կողմերը զուգահեռ են կոորդինատների առանցքներին:

   Պահանջվում է գտնել այն ամբողջ կոորդինատներով կետերի քանակը, որոնք գտնվում են առաջինի ներսում (ներառման խիստ իմաստով) և երկրորդից դուրս (ներառման խիստ իմաստով):  

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված են չորս բնական թվեր՝ W, H, w և h (3 ≤ W, H ≤1000, 1 ≤ w ≤ W−2, 1 ≤ h ≤ H−2).

Ելքային տվյալներ 

   Ելքում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

Stdout

1

3 3 1 1

0

2

4 3 1 1

2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2014

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.