Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH015 - ԼՈւՍԱՆԿԱՐՆԵՐ-2

  Բոլորին հայտնի է, որ Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի “Օլիմպիական ինֆորմատիկայի” ակումբը հոգուց բաղկացած մի մեծ ընտանիք է, որի անդամները 1, 2, 3, … , n տարեկան են:

   Հերթական մրցույթին մասնակցելուց առաջ ակումբի նախագահը որոշեց պատվիրել իր մեծ ընտանիքի լուսանկարը: Ակումբի բոլոր անդամները պետք է լինեին լուսանկարի վրա կանգնած մեկ շարքում: Սկզբից որոշվել էր, որ պետք է շարք կանգնեն ըստ տարիքի աճման կարգի, բայց լուսանկարիչն ասաց, որ նկարի վրա դա այնքան էլ բնական չի դիտվի: Ուստի ակումբի նախագահն առաջարկեց հետևյալ տարբերակը.

  • Ձախից առաջինը կանգնում է 1 տարիք ունեցող անդամը:
  • Երկու հարևանների տարիքային տարբերությունը չպետք է գերազանցի երկու տարին:

   Պարզ է որ կան մի քանի եղանակներ վերոհիշյալ ձևով կանգնելու համար և լուսանկարչին ոչինչ չէր մնում անել, քան լուսանկարել բոլոր հնարավոր տարբերակները:    

   Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը կհաշվի բոլոր լուսանկարների քանակը:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված է n բնական թիվը (1≤n≤55):

Ելքային տվյալներ         

   Ելքում պետք է արտածել ակումբի բոլոր անդամների լուսանկարների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1

1

2

4

4


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2013

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.