Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH014 - ԽԱՂ ԿԵՆՏ ԹՎԵՐՈՎ

  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի “Օլիմպիական ինֆորմատիկայի” ակումբի անդամները տարվա ընթացքում մասնակցում են հանրապետությունում տեղի ունեցող տարբեր մրցույթների: Որպեսզի ճանապարհն աննկատ անցնի նրանք հորինում են տարբեր խաղեր: Վերջին հորինած խաղն անվանել են խաղ կենտ թվերով:

   Խաղի էությունը հետևյալն է բոլոր կենտ թվերը դասավորվում են հետևյալ կերպ.-

1
3    5    7
9    11  13  15  17
19  21  23  25  27  29  31
33  35  37  39  41  43  45  47  49
...........................................

հետո դիտարկվում է այն տողը, որը բաղկացած է n թվից (ինչպես նկատեցիք յուրաքանչյուր տողի էլեմենտների քանակը, ինչպես նաև n-ը կենտ են) և հաշվվում է այդ տողի վերջին երեք թվերի գումարը:

   Պահանջվում է գրել ծրագիրը, որը կարտածի վերոհիշյալ երեք թվերի գումարը:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտում տրված է n բնական թիվը (1<n<10000):

Ելքային տվյալներ 

   Ելքում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3

15

2

5

45


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2013

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.