Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH013 - ԵՌԱՆԿՅՈւՆԱՁԵՎ ԳՈւՄԱՐՆԵՐ

   Գրել ծրագիր, որը տրված n-ի համար կհաշվի հետևյալ արտահայտության արժեքը.

1*T(2)+2*T(3)+...+n*T(n+1),

   որտեղ T(n)-ը n-րդ կարգի եռանկյունաձև թիվ է, որն, ինչպես հայտնի է, սահմանվում է հետևյալ կերպ.

T(n)=1+2+3+...+n:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված է n բնական թիվը (1≤n≤300):

Ելքային տվյալներ

   Ելքում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4

105

2

5

210


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2013

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.