Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH012 - ՈւՂՂԱՆԿՅՈւՆՆԵՐ

   Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի “Օլիմպիական ինֆորմատիկայի” ակումբի անդամները շատ են սիրում տարբեր մաթեմատիկական գլուխկոտրուկներ լուծել:

   Հերթական պարապմունքի ժամանակ առաջադրված գլուխկոտրուկը հետևյալն էր. որոշել իրարից տարբեր բոլոր հնարավոր ուղղանկյունների քանակը, որոնք բավարարում են հետևյալ պայմաններին.

  •  կողմերը զուգահեռ են կոորդինատական առանցքներին
  •  գագաթներն ունեն ամբողջ կոորդինատներ և ընկած են (0, 0) և (W,H) հանդիպակած գագաթներ ունեցող ուղղանկյան ներսում կամ նրա եզրագծի վրա:   

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված են երկու բնական թվեր W և H (1≤W,H≤1000):

Ելքային տվյալներ

   Ելքում պետք է արտածել մեկ ամբողջ թիվ՝ բոլոր հնարավոր ուղղանկյունների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 1

1

2

2 1

3


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2013

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.