Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH011 - ՍԱՐՔԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅՈւՆ

   Փորձը հաջողությամբ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է N թվով սարքերից ընտրել միայն երեքը: Դրա համար կատարում են հետևյալ գործողությունները. եթե տվյալ խմբում սարքերի թիվը երեքից ավելին է, ապա դրանք համարակալում են և ընտրում զույգ կամ կենտ համարներով խմբերից մեկը: Այս գործողությունները շարունակվում են այնքան ժամանակ մինչև տվյալ խմբում մնան երեք կամ ավելի պակաս թվով սարքեր: Եթե մնացած սարքերի թիվը ճիշտ հավասար է երեքի, ապա հենց դրանք էլ կընտրվեն փորձի համար:

   Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը կհաշվի նման ընտրությունների քանակը:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքայմի իակ տողում տրված է N թիվը(1≤N≤2147483647):

Ելքային տվյալներ

   Միակ տողում պետք է արտածել նշված ընտրությունների քանակը:

Օրինակներ

Stdin

stdout

1

3

1

2

6

2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.