Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH010 - ՏՈՐԹ-2

   Արմենի ծննդյան տարեդարձին կմասնակցի M կամ N մարդ (այդ թվում նաև Արմենը), որոնց Արմենը տորթ կհյուրասիրի: Պահանջվում է որոշել, թե նվազագույնը քա՞նի մասի պետք է բաժանել տորթը, որպեսզի վերը նշված երկու քանակների դեպքում էլ բոլորին հասնի նույն քանակությամբ:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքի միակ տողում տրված են երկու ամբողջ թվեր M, N (1≤M,N≤30000): 

Ելքային տվյալներ

   Միակ տողում պետք է արտածել որոնելի թիվը: 

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2 3

4

2

2 4

4

Դիտողություն. Առաջին օրինակում տորթը պետք է բաժանել հետևյալ մասերի 1/3, 1/3, 1/6, 1/6: Եթե խնջույքի մասնակիցները երկուսն են, ապա նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ուտի 1/3+1/6, իսկ երեք մասնակցի դեպքում` 1/3,1/3, 1/6+1/6=1/3: 

 


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.