Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

AOISH009 - ՀԱՐԵՎԱՆ ՎԱՆԴԱԿՆԵՐ

  Շախմատային տախտակի վանդակները համարակալված են 1-64 համարներով ձախից աջ և ներքևից վերև ուղղություններով:

   Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը տրված վանդակի համարով կորոշի այն վանդակների համարները, որոնք տրված վանդակի հետ ունեն ընդհանուր կող: 

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքի միակ տողում տրված է 1-ից 64 միջակայքին պատկանող ամբողջ թիվ:

Ելքային տվյալներ

   Միակ տողում պետք է արտածել տրված վանդակի հետ ընդհանուր կող ունեցող վանդակների համարները աճման կարգով և բացատներով անջատված:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2

1 3 10

2

64

56 63


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2014-02-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.AOI, Շիրակ 2012

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.