Arsen Hambarcumyan

@zidder

Armenia, Gyumri

Institution: Photon

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

ACM0303 ASCII109 ASCII160 EASY0031 GMC404 M2010H35 PD201504
ACM0304 ASCII110 CF0012 EASY0032 GMC501 M2010H36 PD201505
ACM0305 ASCII121 COCI0001 EASY0033 GMC502 M2010H37 PD201508
ACM0306 ASCII122 COCI0004 EASY0034 GMC504 M2010H38 PD201509
ACM0307 ASCII123 COCI0005 EASY0035 GMC506 M2010H_1 SC10_02
ACM_0001 ASCII124 DIV101 EASY0036 GMC507 M2010H_2 SC10_03
ACM_0005 ASCII125 DIV116 EASY0037 GMC511 M2010H_3 SC10_04
ACM_0020 ASCII126 DP1_01 EASY0038 GMC520 M2010H_4 SC10_05
ACM_0025 ASCII127 DP1_02 EASY0039 GMC527 M2010H_5 SC10_06
ACM_0038 ASCII128 DP1_03 EASY0040 GMC528 M2010H_6 SC10_07
ACM_0052 ASCII129 DP1_04 EASY0041 GMC530 M2010H_7 SC10_08
ACM_0062 ASCII130 EASY0001 EASY0042 GML0040 M2010H_8 SC10_09
ACM_0085 ASCII131 EASY0002 EASY0043 GML0041 NUMB0001 SC10_12
ACM_0136 ASCII132 EASY0003 EASY0044 GML0065 NUMB0002 SC10_13
ACM_0163 ASCII133 EASY0004 EASY0045 GML0234 NUMB0003 SC10_14
ACM_0193 ASCII134 EASY0005 EASY0046 GRAF201 NUMB0004 SC10_16
ACM_0235 ASCII135 EASY0006 EASY0047 GSPI75_1 NUMB0005 SC10_17
ACM_0238 ASCII136 EASY0007 EASY0048 GSPI75_2 OIC1F02 SC10_18
ACM_0239 ASCII137 EASY0008 EASY0049 GSPI75_3 OIC1F03 SC10_19
ALG0001 ASCII138 EASY0009 EASY0050 GSPI75_4 OIC1F04 SC10_21
AOISH008 ASCII139 EASY0010 EASY0051 GSPI75_5 OIC1F05 SC10_22
AOISH009 ASCII140 EASY0011 EASY0089 GYM0088 OIC1H01 SC10_23
AOISH010 ASCII141 EASY0012 EASY0234 GYM0095 OIC1H02 SC10_24
AOISH012 ASCII142 EASY0013 EASY0500 M2010F0 OIC1H03 SC10_25
AOISH013 ASCII143 EASY0014 EASY0742 M2010F1 OIC1H04 SC10_26
AOISH014 ASCII144 EASY0015 GEOM0002 M2010F2 OIC1H05 SC10_27
AOISH016 ASCII145 EASY0016 GM11P3 M2010F3 OIC1H06 SC10_28
AOISH017 ASCII146 EASY0017 GM11P4 M2010F4 OIC1H07 SC10_29
AOISH018 ASCII147 EASY0018 GM11P5 M2010F5 OIC1H09 SC10_31
AOISH019 ASCII148 EASY0019 GM12P2 M2010H21 OIC1H10 SC10_32
ARXIM001 ASCII149 EASY0020 GM12P4 M2010H22 OIC1H12 SC10_33
ARXIM004 ASCII150 EASY0021 GM12P5 M2010H23 OIC1H13 SC10_34
ARXIM012 ASCII151 EASY0022 GM13P1 M2010H24 OIC1H14 SC10_35
ASCII101 ASCII152 EASY0023 GM13P2 M2010H25 OIC1H15 SC10_36
ASCII102 ASCII153 EASY0024 GM13P3 M2010H26 OIC1H16 SC10_37
ASCII103 ASCII154 EASY0025 GM13P5 M2010H27 OIC1H17 SC10_38
ASCII104 ASCII155 EASY0026 GM14P2 M2010H28 OIC1H18 SC10_39
ASCII105 ASCII156 EASY0027 GM14P4 M2010H31 OIC1H19 SC10_40
ASCII106 ASCII157 EASY0028 GMC1002 M2010H32 PD201501 SUSU0003
ASCII107 ASCII158 EASY0029 GMC1302 M2010H33 PD201502 SUSU0005
ASCII108 ASCII159 EASY0030 GMC307 M2010H34 PD201503 SUSU0007

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

ACM0301 ACM_0023 ARXIM002 CF0009 GM12P1 GM16P4 OIC1H11
ACM_0003 ACM_0044 ARXIM005 CF0010 GM12P3 GMC306 OIC1H20
ACM_0004 ACM_0161 ARXIM008 CF0011 GM12P6 GMC401 SC10_10
ACM_0006 ACM_0183 ASCII111 COCI0002 GM14P3 GMC402
ACM_0010 ACM_0230 ASCII112 DP1_05 GM15P1 GMC403
ACM_0011 ACM_0240 ASCII113 EASY0052 GM15P4 GMC503
ACM_0018 ALG0004 ASCII116 GEOM0001 GM16P1 GML0585
ACM_0022 AOISH015 CF0008 GM11P2 GM16P2 OIC1F01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.